Privacybeleid

Wat valt er onder dit beleid?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en willen graag transparant zijn over de manier waarop we uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om antwoord te geven op de volgende vragen:

 

  • Welke gegevens verzamelen we over u?
  • Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?
  • Waarom delen we de gegevens die we verzamelen?
  • Hoe bewaren en beveiligen we de gegevens die we verzamelen?
  • Hoe kunt u uw gegevens inzien en controleren?
  • Waarom dragen we de gegevens die we verzamelen over naar het buitenland?

 

Andere belangrijke informatie over de privacy

Dit privacybeleid heeft betrekking op de gegevens die wij over u verzamelen wanneer u communiceert met GDP Emballages (bijvoorbeeld door deelname aan events van GDP Emballages of door informatievelden op onze website in te vullen), tenzij er een ander privacybeleid wordt weergegeven. In dit beleid wordt ook beschreven welke keuzemogelijkheden u hebt voor de manier waarop wij uw gegevens gebruiken. Uw keuzemogelijkheden betreffen onder meer de manier waarop u zich kunt verzetten tegen bepaald gebruik van uw gegevens en de manier waarop u bepaalde gegevens van u kunt inzien en wijzigen. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, dient u niet verder te gaan op deze site, geen gebruik te maken van onze diensten en u op geen enkele manier met onze activiteit te bemoeien.

Waar we in dit beleid spreken over ‘GDP Emballages’, ‘ons’ of ‘wij’, bedoelen we dat alleen GDP Emballages de gegevens bewaart en controleert die GDP Emballages verzamelt wanneer u de hulpmiddelen en diensten van GDP Emballages gebruikt. GDP Emballages biedt informatie, producten en diensten met betrekking tot het snijden van verpakkingen van papier en karton, zoals de inhoud op onze website, de producten die we in onze fabriek maken en onze communicatie met verschillende bedrijven en sectoren, waarmee u uw rendement kunt verbeteren, het aantal storingen kunt beperken en uw productie kunt verhogen. In dit beleid verwijzen we met ‘Diensten’ naar al deze producten, onze andere diensten en de website.

 

Welke gegevens verzamelen we over u?

We verzamelen uw gegevens wanneer u ons die verstrekt, wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten en wanneer we die krijgen van andere bronnen, zoals hierna beschreven.

 

Gegevens die u ons verstrekt: we verzamelen uw gegevens wanneer u die invoert voor de Diensten of wanneer u ons die rechtstreeks verstrekt.

 

Uw account- en profielgegevens: we verzamelen uw gegevens wanneer u zich inschrijft bij of aankopen doet via de Diensten. U geeft ons bijvoorbeeld uw naam- en adresgegevens en soms ook uw facturatiegegevens, wanneer u zich inschrijft bij onze Diensten. We houden uw voorkeuren bij wanneer u bestanden downloadt die door onze Diensten ter beschikking zijn gesteld.

 

Informatie die u verstrekt via onze sociale netwerken en onze website: de Diensten omvatten ook de sociale netwerken en de website die wij beheren of gebruiken. Zo geeft u ons informatie wanneer u opmerkingen plaatst, interactieve functies gebruikt of meedoet aan bijvoorbeeld enquêtes, wedstrijden, promotionele acties, loterijen, activiteiten of events. Ook krijgen we informatie over uw relatie met ons van statistische analyses van deze kanalen.

 

Informatie die u ons verstrekt via onze ondersteuningskanalen: de Diensten omvatten ook de klantenondersteuning, waaraan u desgewenst informatie kunt voorleggen over een probleem dat u ervaart met een Dienst. Of u zich nu opgeeft als contactpersoon voor technische zaken, een klantaccount aanmaakt, rechtstreeks met een van onze medewerkers spreekt of met een van onze teams communiceert, in al deze gevallen moet u contactgegevens opgeven, evenals een samenvatting van het probleem dat u ervaart en alle andere documentatie, schermafbeeldingen of informatie die kunnen helpen het probleem op te lossen.

 

Cookies en andere trackingtechnologieën: dit zijn analyse-instrumenten om u bij verschillende Diensten en producten te herkennen. 

 

Informatie die we uit andere bronnen krijgen: we krijgen informatie over u van andere gebruikers van de Dienst, van diensten van derden en verwante bedrijven, en van onze zaken- en distributiepartners.

 

Andere gebruikers van de Diensten: andere gebruikers van onze Diensten kunnen informatie over u verstrekken wanneer ze via de Diensten inhoud versturen. Iemand kan u bijvoorbeeld noemen in een gepost bericht, of wanneer die iets uploadt naar onze website. Andere gebruikers van de Dienst kunnen ons ook uw e-mailadres geven wanneer zij u willen uitnodigen om onze Diensten te gebruiken. Ook kan iemand uit uw professionele omgeving ons uw naam- en adresgegevens verstrekken wanneer die u aanwijst als vertegenwoordiger of directe contactpersoon.

 

Partners van GDP Emballages: we werken met een netwerk van partners die diensten met betrekking tot onze producten leveren. Sommige van deze partners helpen ons ook om onze producten op de markt te brengen en te promoten, om prospects voor ons te genereren en om onze producten te verkopen. Van deze partners krijgen we ook informatie, zoals facturatiegegevens, de naam van uw bedrijf, producten die u hebt gekocht of waar u mogelijk belangstelling voor hebt, reviews die u hebt geplaatst, events waaraan u hebt deelgenomen en het land waar u zich bevindt.

 

Andere partners: we krijgen informatie over u en uw activiteiten met en buiten de Diensten van andere partners, zoals partners in de reclame en marktonderzoek die ons informatie verstrekken over uw interesses en de mate waarin u reageert op onze Diensten en online reclame.

 

Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

De manier waarop we de verzamelde gegevens gebruiken, hangt deels af van de diensten die u gebruikt, de manier waarop u deze gebruikt en de voorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven. We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen voor de volgende specifieke doelen:

 

Om u de gewenste diensten en een persoonlijke ervaring te leveren: we gebruiken uw gegevens om u Diensten te leveren, zoals de verwerking van transacties met u en de ondersteuning van onze klanten, maar ook om de Diensten voor u te beheren en te onderhouden. We kunnen het domein van uw e-mailadres gebruiken om te bepalen bij welke organisatie u hoort of in welke industrie u actief bent, zodat we de inhoud en uw ervaring met onze Diensten kunnen personaliseren.

 

Voor onderzoek en ontwikkeling: we zoeken voortdurend manieren om onze diensten slimmer, sneller, zekerder, meer geïntegreerd en nuttiger voor u te maken. We gebruiken collectief verzamelde informatie over de manier waarop gebruikers onze Diensten gebruiken en rechtstreeks aan ons geleverde opmerkingen om problemen op te lossen en trends, gebruik, activiteitenmodellen en gebieden voor integratie en verbetering van de Diensten te herkennen. In sommige gevallen passen we deze kennis in heel GDP Emballages toe om functies te verbeteren en vergelijkbare functies te ontwikkelen of om de diensten die u gebruikt beter te integreren, zoals in de algemene R&D met betrekking tot de transportband en de transportsystemen.

 

Om met u over de diensten te communiceren: we gebruiken uw naam- en adresgegevens om u via e-mail en in de Diensten berichten te sturen, onder meer om uw aankopen te bevestigen, navraag te doen na een offerte of prijsopgave, te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken, u als klant te ondersteunen en u informatie over technische zaken, updates en dergelijke te sturen. Wanneer u bent geabonneerd op onze sociale netwerken en/of onze nieuwsbrief, kunnen we u ook persoonlijke berichten sturen, afgestemd op uw zakelijke activiteiten, geografische regio en uw interactie met ons. Als u zich hiervoor wilt afmelden, vindt u de optie daarvoor in het betreffende bericht of in uw accountinstellingen.

 

Om uw betrokkenheid bij onze Diensten te exploiteren, promoten en stimuleren: we gebruiken uw naam- en adresgegevens en informatie over de manier waarop u de Diensten gebruikt om berichten te verzenden die mogelijk interessant voor u zijn, onder meer via e-mail. Deze berichten zijn bedoeld om meer betrokkenheid te genereren en om u optimaal te laten profiteren van onze Diensten, en kunnen informatie bevatten over nieuwe producten, verzoeken om een enquête in te vullen, informatiebulletins en events die u mogelijk interesseren. We communiceren ook met u over nieuw productenaanbod, aanbiedingen en wedstrijden.

 

Hulp aan onze klanten: we gebruiken uw gegevens om technische problemen waar u mee geconfronteerd wordt op te lossen, om te reageren op uw verzoeken om hulp, om informatie over incidenten te analyseren en om de Diensten te herstellen en te verbeteren. Wanneer u ons daarvoor toestemming geeft, delen we uw gegevens met een expert van GDP Emballages naar aanleiding van ondersteuningsverzoeken. De experts van GDP Emballages zijn werknemers van GDP Emballages of zijn direct verbonden aan GDP Emballages.

 

Voor de zekerheid en de veiligheid: we gebruiken gegevens over u en uw gebruik van de Dienst om accounts en activiteiten te controleren, om toezicht te houden op verdachte of frauduleuze activiteiten en om te controleren of het beleid van de Dienst wordt geschonden.

Ter bescherming van onze legitieme commerciële belangen en onze wettelijke rechten: wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer we het nodig achten om onze wettelijke rechten, onze belangen en de belangen van derden te beschermen, gebruiken we uw gegevens bij wettelijke aanspraken, conformiteitskwesties, audits en informatie over een overname of verkoop van of een fusie met een onderneming.

 

Met uw toestemming: we gebruiken informatie over u voor een niet hierboven genoemd specifiek doel indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. We kunnen bijvoorbeeld, met uw toestemming, foto’s/video’s/audio-opnamen, getuigenissen of bijzondere klantverhalen publiceren om de Diensten te promoten. Wanneer u geen toestemming geeft, wordt uw anonimiteit gerespecteerd en worden alleen neutrale foto’s of video’s gebruikt, waarvoor u tijdens de opname schriftelijk of mondeling toestemming hebt gegeven, waarbij de anonimiteit van de personen die erop kunnen voorkomen, gewaarborgd is.

 

Juridische grondslagen voor verwerking (voor gebruikers in de EER): van particulieren binnen de Europese economische ruimte (EER) verzamelen en verwerken we alleen persoonsgegevens als we de wettelijke grondslagen daarvoor hebben conform de toepasselijke Europese wetgeving. De wettelijke grondslagen worden bepaald door de Diensten die u gebruikt en de manier waarop u dat doet. Dat betekent dat we uw gegevens uitsluitend in de volgende gevallen verzamelen en gebruiken:

– We hebben ze nodig om u de Diensten te kunnen leveren, met name om de Diensten te exploiteren, klantenondersteuning en functies op maat te kunnen bieden en om de veiligheid en zekerheid van de Diensten te kunnen beschermen;

– Verzameling en gebruik beantwoordt aan een legitiem doel (dat niet ondergeschikt is aan uw belangen wat betreft de bescherming van uw gegevens), bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling, voor het commercialiseren en promoten van de Diensten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;

– U geeft ons toestemming om dat te doen voor een specifiek doel; of

– We moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u ermee hebt ingestemd dat we uw gegevens voor een specifiek doel gebruiken, hebt u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken, maar dat heeft geen gevolgen voor verwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer we uw gegevens gebruiken omdat wij of derden een wettelijk belang hebben om dat te doen, hebt u het recht om u hiertegen te verzetten, hoewel dat in bepaalde gevallen kan betekenen dat u de Diensten niet meer mag gebruiken.

 

Waarom delen we de gegevens die we verzamelen?

We leveren digitale oplossingen en middelen en willen dat die goed voor u werken. Dat betekent dat we gegevens moeten delen via de Diensten en bepaalde derden. We delen de gegevens die we over u verzamelen op de hierna beschreven manieren, onder andere in verband met eventuele bedrijfsoverdrachten, maar we verkopen uw gegevens niet aan adverteerders of aan andere derden.

 

Delen met andere gebruikers van de Dienst: wanneer u de Diensten gebruikt, delen we bepaalde gegevens van u met andere gebruikers van de Dienst.

 

Beheerde accounts en beheerders: als u zich inschrijft voor of gebruikmaakt van de Diensten met een e-mailadres met een domein van uw werkgever of organisatie, of als u dit e-mailadres koppelt met uw bestaande account, betekent dit dat deze organisatie een account wil aanmaken bij GDP Emballages. Uw naam, adresgegevens, inhoud en gebruik van de account kunnen toegankelijk worden voor onze Diensten en andere gebruikers van GDP Emballages, die u aanvullende producten en diensten mogen leveren of uw GDP Emballages-diensten of andere producten en diensten mogen integreren. Uw organisatie kan bijvoorbeeld vragen dat we aanvullende beveiligingscontroles op uw account bieden om de gegevens van uw organisatie te beschermen, om de samenwerking en de functionaliteit binnen de producten die u gebruikt te verbeteren. Als u de directe contactpersoon bent voor een raad van beheer, een team of een bedrijf of een bedrijfsaccount binnen uw diensten, kunnen we uw contactgegevens delen met huidige of voormalige medewerkers van onze Diensten, om verzoeken in verband met onze Diensten te faciliteren.

 

Delen met derden: we delen gegevens met derden die ons helpen met het exploiteren, leveren, verbeteren, integreren, personaliseren, ondersteunen en commercialiseren van onze Diensten. Het is in geen enkel geval de bedoeling dat een van deze derden uw gegevens kan bewaren of kan gebruiken voor andere doeleinden dan voor GDP Emballages.

 

Serviceproviders: we werken met externe serviceproviders voor de ontwikkeling van websites en sociale netwerken, onze hosting, onderhoud, opslag, bewaring, de virtuele infrastructuur, verwerking van betalingen, analyses en andere diensten. Als een serviceprovider toegang tot uw gegevens moet hebben om diensten voor ons uit te voeren, doet die dat op instructie van ons en moet die zich houden aan de regels en procedures die we hebben opgesteld om uw gegevens te beschermen.

 

Koppelingen naar externe sites: de Diensten kunnen koppelingen bevatten die u naar andere sites of diensten leiden met een privacybeleid dat kan afwijken van het onze. Uw gebruik van deze externe sites en alle informatie die u hier opgeeft, valt onder het privacybeleid van deze sites, niet het beleid van GDP Emballages.

 

Widgets van derden: sommige van onze Diensten bevatten widgets en functies van sociale media, zoals de knoppen van LinkedIn en Facebook. Deze widgets en functies verzamelen uw IP-adres en de pagina van de Diensten die u bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat deze functie goed werkt. De widgets en functies van de sociale netwerken worden gehost bij een extern bedrijf of direct bij onze Diensten. Wat u met deze functies doet, valt onder het privacybeleid van de onderneming die ze levert.

 

Met uw toestemming: we delen uw gegevens met derden wanneer u ons daar toestemming voor geeft. We plaatsen bijvoorbeeld vaak verhalen van tevreden klanten op onze website en onze sociale netwerken. Wanneer u ons daar toestemming voor geeft, kunnen we eventueel uw naam naast het klantverhaal plaatsen.

 

Voldoen aan verzoeken om tenuitvoerlegging en toepasselijke wetgeving; uitoefening van onze rechten. in uitzonderlijke gevallen kunnen we uw gegevens delen met derden als we van mening zijn dat het delen redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wet, regel, wettelijke procedure of overheidsverzoek, bijvoorbeeld in verband met de nationale veiligheid; (b) de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten te beschermen; (c) GDP Emballages, onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteit; of (d) te reageren op een noodgeval waarbij we er oprecht van overtuigd zijn dat we informatie moeten onthullen om een overlijden of zwaar lichamelijk letsel van iemand te voorkomen. Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we reageren op overheidsverzoeken onze beloften en onze mvo-verklaring.

 

Bedrijfsoverdrachten

We kunnen de verzamelde gegevens conform dit privacybeleid delen met of overdragen aan een ander bedrijf in het kader van een mogelijke fusie, aandelenverkoop, financiering of overname van alle of een deel van de activiteiten van GDP Emballages. Als er een transactie is geweest, wordt u hiervan per e-mail of een zichtbare mededeling bij de Diensten op de hoogte gesteld, met een overzicht van de opties die u eventueel hebt met betrekking tot uw gegevens.

 

Hoe bewaren en beveiligen we de gegevens die we verzamelen?

 

Opslag van gegevens en beveiliging

We maken gebruik van serviceproviders met technische middelen om uw gegevens te beveiligen. We hebben beveiligingen ingebouwd om uw gegevens te beschermen, maar geen enkel beveiligingssysteem is waterdicht en door de aard van het internet kunnen we niet garanderen dat de gegevens die via internet worden verzonden of op onze systemen worden opgeslagen of beheerd ontoegankelijk zijn voor hackers. Eventuele vragen hierover zullen we binnen een redelijke termijn beantwoorden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Hoe lang we de over u verzamelde gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens, zoals hierna nader wordt beschreven. Na deze termijn verwijderen of anonimiseren we uw gegevens, of, als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de gegevens zijn gearchiveerd), bewaren we uw gegevens in alle veiligheid en zorgen we ervoor dat ze niet meer kunnen worden gebruikt tot we ze wel kunnen verwijderen.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien en controleren?

U hebt bepaalde rechten wat betreft uw gegevens. Hier volgt een overzicht van deze rechten, hoe u er gebruik van kunt maken en binnen welke limieten. Eventuele vragen hierover zullen we binnen een redelijke termijn beantwoorden.

 

Uw rechten:

U hebt het recht een kopie van uw gegevens op te vragen, om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), om te verzoeken om verwijdering of beperking van uw gegevens en om uw gegevens in een gestructureerde elektronische vorm op te vragen. Hierna beschrijven we de instrumenten en de processen om deze verzoeken in te dienen. U kunt bepaalde rechten uitoefenen via de Diensten. Neem daarvoor rechtstreeks met ons contact op zoals aangegeven in het gedeelte Contact opnemen hierna, om hierbij hulp te vragen.

Uw verzoek en uw rechten kunnen in bepaalde gevallen worden beperkt, bijvoorbeeld als bij uw verzoek gegevens over een andere persoon worden onthuld, of als u verzoekt gegevens te verwijderen die we wettelijk mogen hebben of waarvoor we een legitiem belang hebben om ze te bewaren. Wanneer u ons eerder had gevraagd uw gegevens te delen met derden, moet u rechtstreeks met deze externe serviceproviders contact opnemen en hun verzoeken uw gegevens te verwijderen of te beperken. Als wij uw rechten niet naar tevredenheid respecteren, hebt u mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens van het land waar u woont of werkt, of waar naar uw mening uw rechten zijn geschonden.

 

– Uw gegevens inzien, bijwerken of verwijderen: onze Diensten en de bijbehoren documentatie bieden u de mogelijkheid bepaalde gegevens over u via de Dienst in te zien of bij te werken, bijvoorbeeld door hierover rechtstreeks contact op te nemen met een medewerker. Deze zal op uw verzoek uw gegevens voor u bijwerken. We kunnen bepaalde gegevens van u verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde gegevens moeten bewaren voor onze boekhouding, om transacties te kunnen doen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

– Ons verzoeken te stoppen met het gebruik van uw gegevens: in bepaalde gevallen kunt u ons vragen te stoppen met het inzien, opslaan, gebruiken en verwerken van uw gegevens omdat u denkt dat we daarvoor niet de juiste rechten hebben. Als u bijvoorbeeld denkt dat er zonder uw toestemming een Dienst voor u is gecreëerd of als u geen actieve gebruiker meer bent, kunt u ons verzoeken uw account te verwijderen zoals aangegeven in dit beleid. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor een beperkt doel, kunt u contact met ons opnemen om deze toestemming in te trekken. Dit heeft dan echter geen gevolgen voor verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden. U kunt ons ook verbieden uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen, zoals hierna aangegeven. Na een dergelijk verzoek hebben we enige tijd nodig om onderzoek te doen en aan uw verzoek te voldoen. Bij vertraging of onenigheid over het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, zullen we het gebruik van uw gegevens beperken tot uw verzoek is ingewilligd of het geschil is opgelost, mits uw beheerder zich daar niet tegen verzet (in het voorkomende geval).

 

– Berichten uitschakelen: u kunt voorkomen dat u promotionele berichten van ons ontvangt door op de koppeling voor afmelden te klikken die in elke mail wordt weergegeven, of door contact met ons op te nemen en uw naam- en adresgegevens te laten verwijderen van onze mailinglijst of abonneedatabase. Besef dat u ook als u hebt aangegeven dat u geen promotionele berichten van ons wilt ontvangen, nog wel transactieberichten van ons krijgt over onze Diensten. U zult ook nog steeds algemene mededelingen blijven ontvangen.

 

– ‘Do not track’-signalen sturen: sommige browsers hebben een geïntegreerde DNT-functie (‘Do not track’, of Niet volgen), die een signaal verzendt naar websites die u bezoekt om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden. Omdat er nog geen eensluidende afspraak is over de manier waarop dit DNT-signaal moet worden geïnterpreteerd, reageren onze diensten momenteel niet op DNT-signalen van browsers. U kunt met de andere hulpmiddelen die we beschikbaar stellen invloed uitoefenen op verzameling en gebruik van uw gegevens, waaronder de mogelijkheid om ontvangst van marketingberichten van ons te weigeren, zoals hiervoor beschreven.

Portabiliteit van uw gegevens: met portabiliteit van gegevens bedoelen we de mogelijkheid om bepaalde gegevens te ontvangen in een formaat dat uitwisselbaar is tussen verschillende serviceproviders (zoals wanneer u uw mobiele nummer laat overzetten naar een andere provider).

 

Andere belangrijke informatie over de privacy

 

Kennisgeving aan eindgebruikers

Onze producten zijn bedoeld voor bedrijven of organisaties. Wanneer u via een organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) van onze Diensten gebruik kunt maken, is deze organisatie de beheerder van de Diensten en is die verantwoordelijk voor de eindgebruikers en/of de sites van de Dienst die de organisatie beheert. In dat geval dient u uw vragen over de privacy van uw gegevens aan uw beheerder te richten, want uw gebruik van de Diensten valt onder het beleid van deze organisatie. De beveiligings- of privacypraktijken van de organisatie van een beheerder kunnen afwijken van ons beleid, en wij zijn daar niet verantwoordelijk voor.

Ook al worden de diensten misschien nu niet daadwerkelijk voor u beheerd door een organisatie, als u lid bent van een team dat wordt beheerd door een organisatie, of als u een e-mailadres van een organisatie (zoals uw zakelijke mailadres) gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten, kan de beheerder van dit team of de eigenaar van het domein van het mailadres van uw organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) het administratieve beheer van uw account en het gebruik van de Diensten op een later tijdstip alsnog overnemen. Als dit gebeurt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Neem contact op met uw organisatie of raadpleeg de regels van de organisatie van uw beheerder voor meer informatie.

 

Ons beleid ten opzichte van kinderen

Onze Diensten richten zich niet op personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we te weten komen dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we die gegevens verwijderen. Als u weet dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, verzoeken we u dit aan ons te melden.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. We zullen alle eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina publiceren en als het ingrijpende wijzigingen zijn, zullen we dit duidelijker kenbaar maken met een melding op de pagina’s van onze sites, op onze sociale netwerken of per e-mail. De eerdere versies van dit privacybeleid bewaren we ook voor u in een archief. We adviseren u telkens wanneer u onze Diensten gebruikt ons privacybeleid te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van onze praktijken op het gebied van persoonsgegevens en manieren waarop u kunt helpen om uw privacy te beschermen.

 

Cookies: de site www.gdpemballages.com kan u vragen om cookies voor statistische doeleinden te accepteren. Een cookie is, naast een Amerikaans koekje, een informatiebestandje dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt.  Het is een eenvoudig tekstbestandje met verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen en waartoe een server toegang heeft om gegevens te lezen en te schrijven. Sommige delen van deze site werken niet wanneer u geen cookies accepteert. We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze site te garanderen en om u in staat te stellen de informatie te vinden die u nodig hebt.

 

Geleverde Diensten: op onze site www.gdpemballages.com vindt u een overzicht van alle activiteiten en gegevens van ons bedrijf. GDP Emballages streeft ernaar zo correct mogelijke informatie te leveren op zijn site. De gegevens op de site zijn echter niet volledig en de foto’s die als illustraties worden gegeven zijn niet bindend. Ze worden gegeven onder het voorbehoud dat er na publicatie mogelijk wijzigingen in de afgebeelde objecten worden aangebracht. Verder zijn alle gegevens op de site indicatief en kunnen ze veranderen of worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

Contractuele beperkingen met betrekking tot de gegevens: we gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze site te bieden. Als u onze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u het gebruik van cookies toestaat. De gegevens op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt verschillende keren per jaar geactualiseerd, maar ze kunnen onjuistheden of omissies bevatten. Als u een lacune, fout of een mogelijke verkeerde werking constateert, verzoeken we u dit telefonisch te melden op nummer +33 (0)5 4649 6158, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (zoals de pagina waar het probleem zich voordoet, het soort computer en de gebruikte browser). Gebruikers downloaden content altijd op eigen risico en verantwoordelijkheid. GDP Emballages kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na downloaden. Bovendien verplicht de gebruiker van de site zich alleen met recente en geschikte apparatuur, vrij van virussen, toegang te krijgen.

 

Klachten: deze voorwaarden van de site www.gdpemballages.com vallen onder de Franse wetgeving, en alle geschillen of klachten die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve competentie van het gerechtshof waaronder het hoofdkantoor van het bedrijf valt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, moet u de Diensten niet meer gebruiken.

 

Lees onze wettelijke vermeldingen.

 

Contact opnemen

Uw gegevens worden beheerd door GDP Emballages. Als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met GDP Emballages, zoals hierna beschreven.

 

GDP Emballages

9 rue de l’Avenir

59126 Linselles

Tel.: +33 (0)3 2007 0995

Fax.: +33 (0)3 2007 0339

www.gdpemballages.com

 

Offerte aanvragen